Rekvalifikace

V dubnu spouštíme ZDARMA tyto kurzy:

Rekvalifikační kurz Asistent / ka, Sekretář / ka

Vedení administrativy, komunikační dovednosti, zásady chování a vystupování, ochrana osobních údajů atd. Úspěšní uchazeči mohou složit zkoušku a získat osvědčení o profesní kvalifikace Asistent / ka, Sekretář / ka. (120 hodin)

 

 - Obchodní korespondence (lze i v angličtině)

Zásady obchodní korespondence v češtině i angličtině.

Pomocné účetní práce, majetek

Kontrola úplnosti účetních dokladů včetně archivace, daňové a účetní odpisy, majetek ocenění, pořízení, vyřazení atd.

Mzdová agenda

Legislativa pracovně-právních vztahů, pracovní smlouvy, výpočet hrubé mzdy atd.

Vnější prostředí podniku

Orientace na webových stránkách MPSV, SSZ apod, registrační a oznamovací povinnost vůči správci daně, daňové přiznání atd.