Projekty

Další Vzdělávání administrativně - obchodních pracovníků

CZ.1.07/3.2.13/04.0027

Cílem projektu je seznámit administrativně - obchodní pracovníky s možností využití moderních obchodních kanálů e-obchodu s využitím prostředí sítě Internet. V projektu bude vytvořen vzdělávací program, jehož náplní bude problematika HTML, CSS a publikačního systému na tvorbu e-shopů.

V programu bude dále věnována část legislativě spjaté s internetovým podnikáním a poslední část bude volitelně věnována daňové evidenci nebo účetnictví s využitím výpočetní techniky. K takto koncipovanému vzdělávacímu programu budou vytvořeny výukové materiály, které budou pro potřeby samostudia k dispozici také v e-learnigové podobě.

 

Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem

CZ.1.07/3.2.13/04.0021

Cílem projektu je podpořit dospělé zájemce o vzdělávání v administrativě s ekonomickým zaměřením. V rámci projektu proběhnou tyto moduly, ze kterých si uchazeč může některé vybrat nebo může program absolvovat celý.

Rekvalifikační kurz Asistent / ka, Sekretář / ka

Vedení administrativy, komunikační dovednosti, zásady chování a vystupování, ochrana osobních údajů atd. Úspěšní uchazeči mohou složit zkoušku a získat osvědčení o profesní kvalifikace Asistent / ka, Sekretář / ka. (120 hodin)

Obchodní korespondence (lze i v angličtině)

Zásady obchodní korespondence v češtině i angličtině.

Pomocné účetní práce, majetek

Kontrola úplnosti účetních dokladů včetně archivace, daňové a účetní odpisy, majetek ocenění, pořízení, vyřazení atd.

- Mzdová agenda

Legislativa pracovně-právních vztahů, pracovní smlouvy, výpočet hrubé mzdy atd.

- Vnější prostředí podniku

Orientace na webových stránkách MPSV, SSZ apod, registrační a oznamovací povinnost vůči správci daně, daňové přiznání atd.

 

Masér

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

Uchazeči se v projektu naučí vykonávat ručné masáž celého těla včetně aplikace Aplikace masážních přípravků používaných při masážích klientů.